Poelzig Hans
 
Encyklopedia PWN
Poelzig
[pọ̈lcıś]
Hans Wymowa, ur. 30 IV 1869, Berlin, zm. 14 VI 1936, tamże,
architekt niemiecki;
od 1903 dyr. Akad. Sztuki we Wrocławiu, 1916–20 działał w Dreźnie, od 1923 profesor politechniki w Berlinie; od 1919 przewodniczący Werkbundu; początkowo gł. przedstawiciel racjonalistycznego kierunku w architekturze niem., operujący indywidualnymi, plast., pozbawionymi detalu formami podkreślającymi rodzaj materiału; od ok. 1911 pod wpływem ekspresjonizmu, w późniejszych projektach łączył funkcjonalizm i monumentalizm; rozbudowa ratusza w Lwówku (1906), budownictwo przem., m.in. fabryka chem. w Luboniu k. Poznania (1911–12), wieża ciśnień w Poznaniu (1911) oraz reprezentatywna dla jego sztuki gł. Sala Teatru Wielkiego w Berlinie (1919, z fantazyjnym stalaktytowym sklepieniem).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia