Pitt William
 
Encyklopedia PWN
Pitt
[pıt]
William (st.) Wymowa, hrabia Chatham (od 1766), ur. 15 XI 1708, Londyn, zm. 11 V 1778, Hayes k. Londynu (hrab. Kent),
ojciec Williama mł., polityk brytyjski.
1735–66 czł. Izby Gmin, następnie Izby Lordów (hr. Chatham); zwolennik przyjęcia przez Wielką Brytanię polityki ekspansji handl. i kolonialnej; podczas austr. wojny sukcesyjnej (1740–48) krytykował rząd za angażowanie się w interesie Hanoweru na kontynencie eur.; po wybuchu 1756 wojny siedmioletniej jako sekr. stanu 1756–61 kierował sprawami zagr. oraz organizacją walki z Francją; subsydiował Prusy; wzmocnił flotę i przyczynił się do zdobycia posiadłości fr. w Indiach i Kanadzie; zapewnił Wielkiej Brytanii pozycję mocarstwa; ustąpił 1761, po objęciu tronu przez Jerzego III; 1766–68 premier; zwolennik poszukiwania kompromisu z kolonistami północnoamer. bez przyznawania im niepodległości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia