Pionier
 
Encyklopedia PWN
Pionier:
1) Ogólnozwiązkowa Organizacja Pionierska im. W.I. Lenina, 1922–91 masowa dziecięca organizacja komunist. w ZSRR, działająca pod bezpośrednim kierownictwem Komsomołu;
2) nielegalna dziecięca wychowawczo-polit. organizacja komunist., zał. 1925; P. był organizacją opartą na wzorach sowieckich, podporządkowaną KZMP; 1930 skupiał ok. 2,5 tys. dzieci i młodzieży w wieku 9–16 lat; 1938 rozwiązany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia