Pietrowski Boris W.
 
Encyklopedia PWN
Pietrowski Boris W., ur. 27 VI 1908, Essentuki, zm. 5 V 2004, Moskwa,
chirurg rosyjski;
podczas II wojny światowej nacz. chirurg Armii Czerwonej na froncie karelskim; od 1956 kier. katedry chirurgii szpitalnej I Moskiewskiego Inst. Med. i od 1963 (równocześnie) dyr. Ogólnozwiązkowego Nauk.-Badawczego Inst. Chirurgii Klinicznej i Eksperymentalnej; czł. m.in. od 1957 Akad. Nauk Med. ZSRR, od 1966 — Akad. Nauk ZSRR, od 1974 — PAN; prace dotyczące gł. patofizjologii chirurgicznej, przeszczepów narządów (zwłaszcza nerek), operacji serca, śródpiersia i in.; od 1965–80 min. zdrowia ZSRR; Chirurgija sriedostienija (1960).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia