Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
 
Encyklopedia PWN
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
miejsce pamięci pełniące funkcje muzealno-wystawiennicze, archiwalne, nauk.-badawcze, oświat.-edukacyjne, wydawnicze;
miejsce hołdu składanego ofiarom hitlerowskiego ludobójstwa: zagłady Żydów, eksterminacji elity narodu pol., Romów i więźniów innych narodowości. Utworzone na mocy ustawy z 2 VII 1947, na terenach byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz, obejmuje obszar 191 ha, na którym znajdują się 154 obiekty poobozowe (56 w Oświęcimiu i 98 w Brzezince), 300 ruin, w tym komór gazowych i krematoriów, 13 844 m ogrodzenia poobozowego. W ciągu roku Muzeum odwiedza ok. 500 tys. osób, w tym ponad 40% z zagranicy. W 1967 na terenie Brzezinki odsłonięto Międzynarodowy Pomnik Męczeństwa. W celu zachowania autentycznego kontekstu miejsca męczeństwa i ochrony pozostałości obozowych, usytuowanych poza terenem Muzeum, została wyznaczona strefa ochronna: 1962 dla terenów w Brzezince i 1977 w Oświęcimiu. W 1979 tereny Auschwitz zostały wpisane na Listę Świat. Dziedzictwa Przyr. i Kult. UNESCO. Muzeum dotyczą także postanowienia ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady z 7 V 1999. Utrzymuje kontakty z byłymi więźniami oraz pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą. Wydaje czasopisma „Zeszyty Oświęcimskie” i „Pro Memoria”. Nakładem Muzeum ukazały się liczne publikacje, m.in. 1996 tom 5 monografii Auschwitz, redaktor W. Długoborskiego i F. Pipera.
Stanisław Kania
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia