Pacem in terris
 
Encyklopedia PWN
Pacem in terris
[łac., ‘pokój na ziemi’],
encyklika Jana XXIII z 1963, poświęcona zagadnieniu utrzymania trwałego pokoju między narodami;
pierwsza w historii Kościoła katolickiego encyklika skierowana „do wszystkich ludzi dobrej woli”; ujmuje pokój jako owoc prawdy, miłości, sprawiedliwości i wolności, rezultat poszanowania porządku naturalnego, który może i winien być uznany przez wszystkich ludzi; zawiera potępienie wojny, wyraża aprobatę (z zastrzeżeniami) Deklaracji praw człowieka uchwalonej 1948 przez ONZ oraz dla wysiłków zmierzających do odprężenia i współistnienia państw.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia