PESEL
 
Encyklopedia PWN
PESEL, Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności,
system ewidencji ludności, prowadzony przez Rządowe Centrum Inform. od 1975;
baza danych PESEL-u zawiera dane ewidencyjne stałych mieszkańców Polski (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania); jest ona aktualizowana na podstawie informacji z biur meldunkowych; numery identyfikacyjne PESEL-u są umieszczane w dowodach osobistych i paszportach; dane z PESEL-u są udostępniane m.in.: policji, Urzędowi Ochrony Państwa, Głównemu Urzędowi Ceł, biurom paszportowym, wojskowym komendom uzupełnień, Straży Granicznej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia