Organizacja Paktu Azji Południowo-Wschodniej
 
Encyklopedia PWN
Organizacja Paktu Azji Południowo-Wschodniej, ang. Southeast Asia Treaty Organization (SEATO),
międzynar. organizacja polit.-militarna, utworzona na podstawie traktatu zawartego 1954 w Manili (Filipiny) przez Australię, Filipiny, Francję, Nową Zelandię, Pakistan, Tajlandię, USA i Wielką Brytanię;
jej celem było pokojowe rozwiązywanie sporów międzynar. w regionie oraz tworzenie systemu bezpieczeństwa zbiorowego przed agresją z zewnątrz; 1972 wycofał się Pakistan; 1977 SEATO zostało rozwiązane; postanowienia traktatu dotyczące zbiorowej samoobrony nie były w praktyce stosowane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia