Organizacja Młodzieży Pracującej
 
Encyklopedia PWN
Organizacja Młodzieży Pracującej (OMP),
prorządowa ideowo-wychowawcza organizacja młodzieży,
zał. 1933 w celu zjednoczenia młodzieżowych organizacji robotniczych i rzemieślniczych; głosiła hasła antykapitalist.; program zakładał opiekę nad młodzieżą pracującą, wychowanie w duchu państw. i kulcie J. Piłsudskiego; OMP prowadziła nauczanie, kluby sport., organizowała obozy wypoczynkowe, a dla bezrobotnej młodzieży akcje dożywiania i pomoc w zatrudnieniu; współpracowała z BBWR oraz organizacjami młodzieżowymi, m.in. z Legionem Młodych i Strażą Przednią; X 1937 podpisała z ZHP, Strzelcem i Centralnym Związkiem Młodej Wsi wspólną deklarację ideową i porozumienie o współpracy; II 1938 przystąpiła do Służby Młodych (federacja organizacji młodzieżowych powołana przy OZN); 1933 liczyła ok. 15 tys. czł., 1937 — 16,8 tys.; prezes ZG — J. Gorzechowski, prezes Wydziału Wykonawczego — A. Małecki; organy prasowe: „Obóz Młodych”, od 1938 „Cześć Pracy”; istniała do 1939.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia