Legion Młodych
 
Encyklopedia PWN
Legion Młodych, właśc. Akademicki Związek Pracy dla Państwa,
organizacja młodzieżowa, działająca 1930–39;
zmierzał do wykorzystania radykalizujących się nastrojów młodzieży na rzecz obozu rządowego (sanacja); 1936 w wyniku rozłamu powstał Legion Młodych-Frakcja, który 1937 wszedł w skład PPS; pozostali działacze Legionu Młodych wstąpili do OZN, a 1938 przeszli do Związku Pol. Młodzieży Demokr. (prawicy) i utworzyli Legion Młodzieży Pol.; czołowi działacze lewicy: Z. Zapasiewicz, K. Namysłowski, prawicy: W. Bociański, J. Jędrzejewicz i in.; organy prasowe, m.in.: „Legion Młodych” i „Państwo Pracy”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia