Centralny Związek Młodej Wsi
 
Encyklopedia PWN
współpracował z Centralnym Towarzystwem Organizacji i Kółek Rolniczych; politycznie związany z obozem rządowym; działał w całej Polsce (z wyjątkiem woj. śląskiego); 1938 liczył ok. 100 tys. czł.; organizował m.in. biblioteki, świetlice, zespoły samokształceniowe, rozwijał przysposobienie roln. i wojsk.; prezesi: S. Sieroszewski (1935), S. Gierat (1935–39); organy prasowe: „Siew Młodej Polski”, „Przewodnik Wiejski”; 1939–40 część czł. CZMW utworzyła Chłopską Organizację Wolności „Racławice” oraz Pol. Organizację Zbrojną „Racławice”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia