Okulicki Leopold
 
Encyklopedia PWN
Okulicki Leopold, pseud. Kobra, Niedźwiadek, Termit i in., ur. 12 XI 1898, Bratucice k. Bochni, zm. 24 XII 1946, Moskwa,
generał, cichociemny.
1914–17 w Legionach Polskich; od 1918 w WP, m.in. 1936–39 szef wydziału Wschód III Oddziału Sztabu Głównego; walczył w kampanii wrześniowej 1939 w obronie Warszawy; od X 1939 w SZP i ZWZ, 1939–40 komendant okręgu łódzkiego, 1940–41 — komendant obszaru okupacji sowieckiej, aresztowany przez NKWD, zwolniony po układzie polsko-sowieckim; 1941–42 szef sztabu Armii Polskiej w ZSRR, następnie dowódca 7. dywizji piechoty (do 1943); po przerzuceniu do kraju (1944) I zastępca, następnie p.o. szefa sztabu KG AK, komendant organizacji „Nie”; 1944–45 dowódca AK (Komendant Sił Zbrojnych w Kraju), 19 I 1945 wydał rozkaz rozwiązania AK; III 1945 podstępnie aresztowany przez NKWD w Pruszkowie, VI 1945 w procesie szesnastu w Moskwie skazany na 10 lat więzienia, zmarł w więzieniu; 1995 pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia