Ojcowie Apostolscy
 
Encyklopedia PWN
Ojcowie Apostolscy,
określenie nadane przez patrologa J.B. Coteliera (1672) 5 najdawniejszym pisarzom chrześc., działającym w czasach bezpośrednio poapostolskich, tj. Barnabie, Klemensowi I, Ignacemu z Antiochii, Polikarpowi i Hermasowi;
Barnaba został spośród nich wykluczony, wątpliwości są wysuwane w stosunku do Hermasa; do grona O.A. włączono Papiasza z Hierapolis i Kwadratusa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia