„Nowy Dziennik”
 
Encyklopedia PWN
„Nowy Dziennik”, „Polish Daily News”,
pismo emigr., wyd. od 1971 w Nowym Jorku;
zał. i wydawca B. Wierzbiański (redaktor nacz. 1971–2000); niezależna, największa polskojęzyczna gazeta codzienna w USA, informuje m.in. o wydarzeniach polit. i kult. w Polsce oraz o życiu polonijnym w Stanach Zjedn.; dociera prawie do wszystkich ośr. polonijnych w USA, ma ponad 6 tys. prenumeratorów we wszystkich stanach; od 2011 wydawana przez Outwater Media Group; wydaje tygodniowe dodatki: „Przegląd Polski” (kult., wyd. 1980–81 pt. „Tydzień Polski”, od 2011 miesięcznik, 1984–2011 redaktor nacz. J. Karkowska, od 2011 J. Wysocka), „Weekend” (dla młodzieży, redaktor nacz. J. Latus). Zamieszcza serwisy informacyjne i zdjęciowe PAP i Reutera, ma kilkudziesięciu współpracowników w Stanach Zjedn., Polsce i na świecie; pismo nie angażuje się w spory między środowiskami polonijnymi, poprzez apele na łamach pisma, licytacje m.in. organizowało pomoc na rzecz KOR, zaangażowało się w wybory do Sejmu 1989 (stworzyło fundusz na rzecz „Solidarności”); 2001–05 redaktor nacz. M. Wierzyński, 2005–07 J. Karkowska, 2007–09 Cz. Karkowski, 2009–11 J. Latus, od 2011 T. Bagnowski; nakład 30 tys. egz. (2001). Od 1975 „N.Dz.” wydaje również anglojęzyczny mies. „New Horizon” (dla Amerykanów pol. pochodzenia, o sprawach pol., redaktor nacz. J. Gałązka). W 1980 powstał dział wydawniczy i księgarnia, 1993 Galeria Sztuki Polskiej.
Bibliografia
W. Piątkowska-Stepaniak Nowy Dziennik w Nowym Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna, Opole 2000.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia