Wierzbiański Bolesław
 
Encyklopedia PWN
Wierzbiański Bolesław, ur. 16 XI 1915, Bachórz (pow. Brzozów, Małopolska), zm. 26 III 2003, Nowy Jork,
dziennikarz, wydawca, działacz polonijny;
przed wojną działacz Związku Pol. Młodzieży Demokr. (1938–39 prezes Zarządu Gł.); od 1939 we Francji, od 1940 w Wielkiej Brytanii — redaktor w Pol. Agencji Prasowej „Światpol”; 1944 współzał. i wiceprezes Pol. Ruchu Niepodległościowego „Niepodległość i Demokracja” (NiD); 1947–53 inicjator i pierwszy prezes Międzynar. Federacji Wolnych Dziennikarzy; od 1956 na stałe w USA; 1958–65 prowadził agencję prasową Foreign News Service (obsługiwała ponad 360 pism na całym świecie); 1971 współzał. największej gazety ukazującej się w języku pol. poza krajem „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku (redaktor nacz. i wydawca); działał w środowisku dziennikarzy obu Ameryk, m.in. jako korespondent ONZ, zajmował się tematyką Europy Środkowowschodniej i problemem niezależności prasy; Harcerska służba Polsce poza granicami kraju (1937), Polacy w świecie (Londyn 1946), Polonia zagraniczna w latach 1939–1946 (Londyn 1946), Teheran, Jałta, Poczdam. Reportaż w przeszłość (Nowy Jork 1985, Kraków 1987); 1999 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia