„Nowiny”
 
Encyklopedia PWN
„Nowiny”,
dziennik informacyjno-publicystyczny,
wyd. w Warszawie 1878–83, powstał z przekształcenia tyg. „Nowiny Niedzielne” (wyd. 1876–77, redaktor E. Piltz); periodyk warsz. pozytywistów; głosił hasła walki z zacofaniem gosp. i kult., usiłował rozbudzać zainteresowania problematyką techn. i ekon., sporo uwagi poświęcał aktualnym zagadnieniom polit.; „N”. zajmowały się też sprawami oświaty, zwłaszcza wiejskiej, wysuwając koncepcje jej poprawy; zamieszczały przeglądy lit.-artyst., fragmenty prozy pol. i obcej (m.in. A. Świętochowskiego opowiadania z cyklu O życie, É. Zoli Atak na młyn); współpracownicy dziennika (uczestnicy powstania styczniowego 1863–64) nie cieszyli się zaufaniem władz ros.; redaktor i wydawca A. Świętochowski, od 1882 redaktorem był B. Prus, który nie zdołał zapobiec malejącej poczytności dziennika, co spowodowało jego likwidację.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia