Nordycka Rada Ministrów
 
Encyklopedia PWN
Nordycka Rada Ministrów,
forum współpracy międzyrządowej państw skand.: Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji;
jednomyślne decyzje Rady wiążą rządy (z wyjątkiem wymagających aprobaty parlamentarnej); działalność Rady dotyczy gł. umów międzynar., wytycznych dla ustawodawstwa wewn., finansowania wspólnych projektów, tworzenia wspólnych instytucji, rozpatrywania zaleceń Rady Nordyckiej; współpraca w dziedzinie gosp., transportu, rynku pracy, energii, ochrony środowiska, zdrowia i opieki społ., prawnej, kult. i naukowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia