Niue. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Niue. Ustrój polityczny.
Wyspa ma status terytorium autonomicznego stowarzyszonego z Nową Zelandią, która — na mocy konstytucji z 1974 — jest reprezentowana przez swego przedstawiciela (wysoki komisarz) i odpowiada za politykę zagraniczną i obronną. Władza ustawodawcza należy do Zgromadzenia (20 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 3-letnią kadencję). Władzę wykonawczą sprawuje rząd (z premierem na czele), powoływany przez Zgromadzenie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia