Niger. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Niger. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucja z 1999 Niger jest republiką, z prezydentem, jako głową państwa, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego, liczącego 113 deputowanych, pochodzącego z wyborów powszechnych, o 5-letniej kadencji. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele. Premiera mianuje prezydent.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia