Niger. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Niger. Nauka.
W stolicy Nigru, Niamey, działają: uniw. państw. (zał. 1971) oraz Uniw. Muzułmański Nigru (zał. 1975 przez Konferencję Państw Muzułm.); ponadto 6 instytutów prowadzących badania stosowane i rozwojowe, sponsorowanych przez rząd Nigru oraz medyczny Fr. Inst. Badań Nauk. na rzecz Wspólnego Rozwoju (Institut Français de Recherches Scientifique pour Développement en Coopération). W Nigrze działają 4 uniwersytety, a także Nigeryjski Uniw. Otwarty ze studiami zaocznymi, korespondecyjnymi i telew., także 4 politechniki, 14 instytutów politechnicznych, 6 wyższych szkół med. oraz 8 in. wyższych szkół zawodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia