Moore George Edward
 
Encyklopedia PWN
Moore
[muər]
George Edward Wymowa, ur. 4 XI 1873, Londyn, zm. 24 X 1958, Cambridge,
filozof brytyjski;
1925–39 profesor uniwersytetu w Cambridge; 1940–44 w USA; od 1918 czł. Akad. Bryt.; 1921–47 redaktor czasopisma „Mind. A Quarterly Review of Psychology and Philosophy”; twórca bryt. szkoły filozofii analitycznej; wystąpił z programem uprawiania filozofii, której podstawowym zadaniem byłaby analiza pojęć oraz stwierdzanie i opis właściwości poznania; w teorii poznania bronił stanowiska realizmu epistemologicznego, głosił, że poznanie ma sens tylko wtedy, gdy przedmiot poznania istnieje niezależnie od umysłu, i że ujmuje ono wprost same rzeczy, wchodząc z nimi w bezpośredni kontakt; odrzucał wszelkie odmiany idealizmu, których źródło widział w pomieszaniu pojęć i nieodróżnianiu aktu myślenia od jego przedmiotu; w etyce, którą pojmował jako ogólną teorię dóbr, zajmował stanowisko obiektywistyczne i intuicjonistyczne; obiektywizm etyczny wiązał się u Moore’a z przekonaniem, że słowo dobry oznacza pewną realnie istniejącą cechę; analizując pojęcie dobra twierdził, że jest ono pojęciem prostym, nie dającym się zdefiniować; koncepcje Moore’a wywarły wpływ na poglądy filoz. B. Russella i A.N. Whiteheada; Refutation of Idealism (1903), Zasady etyki (1903, wyd. pol. 1919), Etyka (1912, wyd. pol. 1967), Z głównych zagadnień filozofii (1953, wyd. pol. 1967); O metodzie filozoficznej (wybór pol. 1990)
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia