Molossowie
 
Encyklopedia PWN
Molossowie, gr. Molossoí, łac. Molossi,
w starożytności lud zamieszkujący Epir, a właściwie związek kilku plemion tworzących państwo plemienne (gr. koinón);
rządzeni przez królów z dynastii Ajakidów, która miała się wywodzić od Neptolemosa, syna Achillesa; król Molossów Aleksander I (342–330 p.n.e.) zjednoczył Epir; po obaleniu monarchii ok. 323 w ramach Związku Epirockiego pozostali do 167, kiedy po wsparciu Perseusza przeciw Rzymowi ich państwo zostało rozwiązane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia