Modzelewski Karol
 
Encyklopedia PWN
pracownik naukowy Instytutu Historii PAN, od 1990 profesor, od 1994 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 2001 członek TNW, od 2004 — PAN (2007–10 wiceprezydent); 1957–64 w PZPR, usunięty po ogłoszeniu, wspólnie z J. Kuroniem, Listu otwartego do członków PZPR; 1964–67 i 1968–71 więziony; 1980–81 rzecznik prasowy Krajowej Komisji Porozumiewawczej, 1981 członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 1981–82 internowany, następnie więziony (do 1984); 1989–91 senator; 1991 współzałożyciel Solidarności Pracy; 1992–95 honorowy przewodniczący Unii Pracy. Badacz historii społecznej średniowiecznej Polski i Europy; główne prace: Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X–XIII w. (1975), Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej (1987), Barbarzyńska Europa (2004); szkice publicystyczne Dokąd od komunizmu? (1993); wspomnienia Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca (2014); 1998 odznaczony Orderem Orła Białego; 2007 Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; 2014 Literacka Nagroda Nike.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia