Unia Pracy
 
Encyklopedia PWN
Unia Pracy (UP),
partia polit. o charakterze socjaldemokr., utworzona VI 1992 w wyniku połączenia Solidarności Pracy, Ruchu Demokr.-Społ. (przewodniczący Z. Bujak) oraz części członków rozwiązanej wcześniej Pol. Unii Socjaldemokr. (przewodniczący T. Fiszbach);
UP dysponowała 7 mandatami poselskimi, IX 1993 w wyborach parlamentarnych uzyskała 7,3% głosów i 41 mandatów poselskich oraz 2 mandaty senatorskie; w wyborach 1997 nie przekroczyła 5-procentowego progu głosów i znalazła się poza parlamentem; w wyborach 2001 wystąpiła w koalicji z SLD, co zapewniło partii mandaty w sejmie; 2001–04 współtworzyła wraz z SLD i PSL (do 2003) rząd koalicyjny premiera L. Millera, a następnie rząd M. Belki; 2006–08 w koalicji Lewica i Demokraci; od 2008 współpraca z Sojuszem Lewicy Demokratycznej; 2015 w koalicji Zjednoczona Lewica; przewodniczący: R. Bugaj (1992–97), M. Pol (1998–2004), I. Jaruga-Nowacka (2004–05), A. Spychalski (2005–06), W. Witkowski (od 2006).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia