Midway. Historia
 
Encyklopedia PWN
Midway. Historia.
Odkryty 1859; 1867 anektowany przez USA, do 1903 niezamieszkany; 1903 Amerykanie zbudowali tu stację obsługi linii telegraf., następnie bazę wojsk. (mor. i lotn.); podczas wojny na Oceanie Spokojnym, 3–5 VI 1942 w rejonie Midway japońsko-amer. bitwa lotn. i mor.; celem Japończyków było zdobycie Midway jako bazy wypadowej do działań na Pacyfiku; flota jap. pod dowództwem admirała Yamamoto Isoroku składała się m.in. z 8 lotniskowców oraz ok. 5 tys. żołnierzy; flotą USA (m.in. 3 lotniskowce) dowodził admirał F. Fletcher; strona jap. poniosła duże straty (m.in. 4 lotniskowce i ok. 3,5 tys. ludzi), co uniemożliwiło jej wykonanie zadania oraz zahamowało dalsze podboje na Oceanie Spokojnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia