Merkatora odwzorowanie
 
Encyklopedia PWN
W odwzorowaniu Merkatora loksodromy (linie przecinające wszystkie południki pod stałym kątem) odwzorowują się jako linie proste, przecinające obrazy południków pod takim samym kątem; znajduje to zastosowanie w nawigacji: po połączeniu linią prostą punktu wyjściowego z punktem docelowym na mapie można zmierzyć kąt, pod jakim linia ta przecina południki, a więc wyznaczyć kurs statku lub samolotu. W przypadku odwzorowania całej kuli ziemskiej w położeniu normalnym ze względu na wiernokątność odwzorowania dochodzi do bardzo dużego powiększenia powierzchni okolic wokółbiegunowych (bieguny odwzorowują się w nieskończoności). Odwzorowanie jest stosowane powszechnie do map nawigacyjnych (mor. i lotn.) w różnych skalach. Po raz pierwszy zastosował je 1569 Merkator do 18-arkuszowej mapy świata w skali (na równiku) ok. 1 : 21 000 000; jego teorię oprac. 1599 ang. matematyk E. Wright i 1668 szkoc. matematyk J. Gregory. Wprowadzenie odwzorowania Merkatora do map mor. spowodowało przewrót w żegludze, znakomicie ułatwiając nawigację.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia