Martynowicz Zenon
 
Encyklopedia PWN
Martynowicz Zenon, ur. 14 XII 1880, Rozwadów (obecnie dzielnica Stalowej Woli), zm. 23 VIII 1935, Otwock k. Warszawy,
farmaceuta i chemik;
organizator Państw. Inst. Farm. (1918–21 — jego wicedyrektor); od 1922 wicedyr. Chemicznego Instytutu Badawczego (ChIB) we Lwowie, od 1926 aż do śmierci dyrektor tej placówki; był także prezesem organizacji społ.: Tow. Obrony Przeciwgazowej i Ligi Obrony Powietrznej Państwa — doprowadził do ich połączenia w Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia