Marshalla, Wyspy. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Marshalla, Wyspy. Ustrój polityczny.
Wyspy Marshalla są republiką swobodnie stowarzyszoną z USA. Obowiązuje konstytucja z 1979. USA odpowiadają za politykę zagraniczną i obronną. Głową państwa jest prezydent, wybierany na 4 lata. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament (Nitijela, 33 członków) o kadencji 4-letniej oraz Rada Wodzów Plemiennych, władzę wykonawczą — prezydent i wybierany przez niego rząd.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia