Marshalla, Wyspy. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Marshalla, Wyspy. Gospodarka.
PKB wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 4,0 tys. dolarów USA (2019). Wydobycie fosforytów w atolu Ailinglapalap; turystyka (7 tys. turystów zagranicznych w 2005; wpływy 4 mln dolarów USA). Uprawa głównie palmy kokosowej i drzewa chlebowego, ponadto manioku, batatów, bananów; rozwija się uprawa wodorostów morskich; chów trzody chlewnej, bydła; hodowla czarnych pereł (atol Arno), połów ryb. W 1989 Wyspy Marshalla stały się akcjonariuszem regionalnej linii żeglugowej obsługującej Fidżi i Australię (przez Wyspy Marshalla); połączenie lotnicze z Honolulu, Fidżi, Kiribati, Tuvalu. Ważnym źródłem wpływu dewiz jest sprzedaż licencji na połowy ryb. Wartość eksportu 130,0 mln dolarów USA (2018), importu — 170,0 mln dolarów USA; eksport kopry, oleju kokosowego i ryb; import głównie paliw, żywności, maszyn i urządzeń transportowych; handel głównie z Koreą Południową, Chinami i Polską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia