Markownikowa reguła
 
Encyklopedia PWN
Markownikowa reguła:
reguła określająca przebieg jonowych reakcji przyłączania fluorowcowodorów do atomów węgla połączonych podwójnym wiązaniem w cząsteczkach niesymetrycznych węglowodorów nienasyconych;
głosi: atom wodoru przyłącza się do atomu węgla związanego z większą liczbą atomów wodoru, natomiast atom fluorowca (lub grupa –OH, w wypadku przyłączania cząsteczki wody) do atomu węgla o mniejszej liczbie atomów wodoru, np. H3C–CH=CH2 + HBr → H3C–CHBr–CH3; regułę tę sformułował 1869 W. Markownikow na podstawie badań empirycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia