Malewicz Kazimierz
 
Encyklopedia PWN
Malewicz Kazimierz, ur. 26 II 1878, Kijów, zm. 15 V 1935, Leningrad (ob. Petersburg),
rosyjski malarz i teoretyk sztuki, pochodzenia polskiego.
Kalendarium
Urodził się 26 II 1878 w Kijowie w zbiedniałej szlacheckiej rodzinie herbu Szeliga, osiadłej na Ukrainie. Uczył się w Kijowskiej Szkole Rysunkowej (1895–96), Szkole Malarstwa, Rzeźby i Budownictwa (1903–10) oraz w pracowni F. Rehrberga (1905–10) w Moskwie; czterokrotnie nie zdał do moskiewskiej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Architektury.
Wczesna twórczość
Wystawiał z ugrupowaniami: Gołubaja roza (1908), Zołotoje runo (1909), Bubnowyj walet i Oslinyj chwost. W twórczości 1900–10 Kazimierz Malewicz nawiązywał do fowizmu i wczesnego kubizmu; tworzył także w duchu neoprymitywizmu (Sianokosy 1909); 1912–13 był związany z kubofuturyzmem (Anglik w Moskwie 1914).
Suprematystyczne obrazy i architektony
Po 1913 stworzył własną koncepcję sztuki abstrakcyjnej suprematyzm, której pierwszą realizacją był obraz Czarny kwadrat (1913), a teoretycznym wykładem broszura Ot kubizma i futurizma k supriematizmu. Nowyj żywopisnyj riealizm (1915). Z programem suprematyzmu wystąpił 1915 w Piotrogrodzie (wystawa „0,10”). Po rewolucji prowadził działalność pedagogiczną i organizacyjną. W latach 1918–19 wykładał we Wchutiemasie; 1919–22 kierował Ludową Szkołą Sztuk Pięknych w Witebsku; 1923–26 dyrektor Instytutu Kultury Artystycznej w Leningradzie; 1929–30 uczył w Instytucie Sztuk Pięknych w Kijowie. W 1927 odbył słynną podróż do Polski i Niemiec, gdzie zorganizowano mu 2 indywidualne wystawy. W Warszawie spotkał się z przedstawicielami polskiej awangardy, m.in. z zaprzyjaźnionymi z nim od dawna K. Kobro i W. Strzemińskim. Miał zamiar kontynuować pracę za granicą, ale nieoczekiwanie wrocił z Niemiec do Rosji, pozostawiając w Berlinie swoje obrazy i archiwa. W latach 20. tworzył przestrzenne modele kompozycji suprematystycznych (architektony); w malarstwie tego czasu odszedł od rygorystycznie pojmowanego suprematyzmu, starając się wyrazić jego zasady w kompozycjach zawierających elementy figuratywne, np. zarysy postaci ludzkich (Sportowcy. Suprematystyczne sylwetki sportowców 1928–32); zajmował się również projektowaniem przedmiotów użytkowych i tkanin, w których suprematystycznym ideom próbował nadać wymiar funkcjonalny; 1922 opublikował rozprawę teoretyczną Mir kak biespriedmietnost', będącą podstawowym wykładem jego poglądów. Po 1932 powrócił do sztuki przedstawiającej; malował stylizowane portrety inspirowane dziełami artystów włoskiego renesansu (Portret żony 1933), a także obrazy w pełni realistyczne (Portret brata 1934). Zmarł 15 v 1935 w Leningradzie (obecnie Petersburg).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Malewicz Kazimierz, projekt dekoracji ściennej, 1919 fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Malewicz Kazimierz, projekt trybuny mówcy, 1919 — Muzeum Rosyjskie, Petersburg fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Malewicz Kazimierz, Suprematystyczna kompozycja, 1915 — W. Hack Museum, Ludwigshafenfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Malewicz Kazimierz, Pejzaż z pięcioma domami, 1928–32 — Muzeum Rosyjskie, Petersburgfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Malewicz Kazimierz, Suprematyzm — kompozycja abstrakcyjna, 1915 — Muzeum Sztuk Plastycznych, Jekaterynburg fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Malewicz Kazimierz, Czarny kwadrat na białym polu, 1913–15 — Kolekcja Inkombanku, Moskwafot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Malewicz Kazimierz, Anglik w Moskwie, 1914 — Stedelijk Museum, Amsterdamfot. J. Kilian/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Malewicz Kazimierz, Kompozycja abstrakcyjna, 1913fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia