Lubomirski Stanisław
 
Encyklopedia PWN
sekretarz król., podczaszy kor. od 1620, wojewoda ruski od 1628, wojewoda krak. od 1638, starosta generalny krak. 1638–46; uczestnik wojen z Rosją, Tatarami i Turcją, zast. J.K. Chodkiewicza pod Chocimiem, po jego śmierci 1621–23 nacz. wódz wyprawy; stronnik Habsburgów, przeciwnik wzmocnienia władzy król., obrońca praw i swobód szlacheckich; zwolennik stłumienia siłą powstania B. Chmielnickiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia