Lubelskie Zagłębie Węglowe
 
Encyklopedia PWN
Lubelskie Zagłębie Węglowe,
zagłębie węgla kamiennego, w północno-wschodniej części woj. lubelskiego;
ciągnie się od granicy ukr. (przedłużenie Lwowsko-Wołyńskiego Zagłębia Węglowego) pasem dł. 180 km i średniej szer. 22 km, przez dawne województwa zam., chełmskie i lubel. do Radzynia Podlaskiego w woj. bialskopodl.; pow. ok. 4000 km2; węgiel występuje w utworach karbonu w szeregu pokładach o miąższości 0,9–2 m; zasoby węgla kam. (do głęb. 1000 m) szacuje się na ok. 40 mld t; budowa szybów wydobywczych i eksploatacja złóż natrafia na duże trudności techn., związane z budową geol. tego obszaru (4 obfite warstwy wodonośne, w tym jedna z dużą zawartością piasku tzw. kurzawka); 1982 uruchomiono pierwszą kopalnię w Bogdance k. Łęcznej; budowę drugiej kopalni w Stefanowie przerwano.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia