Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery
 
Encyklopedia PWN
Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery, książę, ur. 16 XII 1779, Pohost k. Pińska, zm. 28 V 1846, Petersburg,
polityk, działacz gospodarczy.
1813–15 czł. Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warsz., 1815 czł. Rządu Tymczasowego Królestwa Pol., 1821–30 min. skarbu; zlikwidował deficyt budżetowy przez bezwzględne egzekwowanie podatków, rozbudowę systemu podatków konsumpcyjnych i wprowadzenie lub rozbudowę monopoli skarbowych (m.in. solnego); dążył do rozwoju przemysłu i handlu zagr. (budowa zakładów przem., korzystne traktaty celne); 1824 przejął zarząd nad górnictwem Królestwa Pol., a 1825 zapoczątkował długofalowy plan rozwoju górnictwa i hutnictwa; zainicjował budowę w Zagłębiu Staropol. kompleksu kopalń rudy żelaza. Rzecznik orientacji proros., protekcjonizmu i związania przemysłu Królestwa z rynkami ros.; inicjator założenia Tow. Kredytowego Ziemskiego (1825) i Banku Pol. (1828). Przeciwnik powstania listopadowego, po jego upadku od 1832 czł. ros. Rady Państwa.
Bibliografia
S. SMOLKA Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, Warszawa 1984.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia