Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery
 
Encyklopedia PWN
Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery, książę, ur. 16 XII 1779, Pohost k. Pińska, zm. 28 V 1846, Petersburg,
polityk, działacz gospodarczy.
1813–15 czł. Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warsz., 1815 czł. Rządu Tymczasowego Królestwa Pol., 1821–30 min. skarbu; zlikwidował deficyt budżetowy przez bezwzględne egzekwowanie podatków, rozbudowę systemu podatków konsumpcyjnych i wprowadzenie lub rozbudowę monopoli skarbowych (m.in. solnego); dążył do rozwoju przemysłu i handlu zagr. (budowa zakładów przem., korzystne traktaty celne); 1824 przejął zarząd nad górnictwem Królestwa Pol., a 1825 zapoczątkował długofalowy plan rozwoju górnictwa i hutnictwa; zainicjował budowę w Zagłębiu Staropol. kompleksu kopalń rudy żelaza. Rzecznik orientacji proros., protekcjonizmu i związania przemysłu Królestwa z rynkami ros.; inicjator założenia Tow. Kredytowego Ziemskiego (1825) i Banku Pol. (1828). Przeciwnik powstania listopadowego, po jego upadku od 1832 czł. ros. Rady Państwa.
Bibliografia
S. SMOLKA Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, Warszawa 1984.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia