Liechtenstein. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Liechtenstein. Gospodarka.
Liechtenstein jest jednym z najbogatszych państw świata; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 25 tys. dolarów USA (2002); w Liechtensteinie mają swoją siedzibę liczne firmy zagraniczne i towarzystwa finansowe (korzystne przepisy podatkowe). Podstawą gospodarki są usługi i nowoczesny przemysł. Około 66% zatrudnionych to cudzoziemcy dojeżdżający z krajów sąsiednich.
Przemysł. Nastawiony na eksport przemysł precyzyjny (soczewki, aparatura pomiarowa), maszyn. (części dla przemysłu lotn. i rakietowego, obrabiarki), metal., chem., meblarski, ceramiczny i spoż.; znaczna część energii elektrycznej pochodzi z importu; produkcja energii elektrycznej wynosi 81 kW·h (2002) i zaspokaja ok. 25% potrzeb kraju.
Rolnictwo. Grunty orne zajmują 25% pow. kraju, użytki zielone, gł. pastwiska — 31%; uprawa kukurydzy, pszenicy, ziemniaków, rzepaku; na zboczach doliny Renu winnice; hodowla bydła, trzody chlewnej i owiec.
Turystyka. Średniowieczne zabytki architektury oraz ośrodki sportów zimowych przyciągają turystów; corocznie kraj odwiedzia ok. 100 tys. turystów zagr. (gł. Niemcy, Szwajcarzy, Brytyjczycy i Francuzi.
Transport i łączność. Dobrze rozwinięty transport drogowy — łączna dł. dróg 250 km; doliny Renu i Saminy łączy tunel drogowy (dł. 740 m); przez terytorium Liechtensteinu przebiega transeur. linia kol. Paryż–Wiedeń (dł. 18,5 km).
Handel zagraniczny. Liechtenstein ma dodatni bilans handl.; eksport maszyn i urządzeń precyzyjnych, materiałów dentystycznych i bud. oraz znaczków pocztowych; import: surowców, środków transportu, maszyn, żywności, energii elektrycznej, paliw, odzieży; gł. partnerzy handl.: Szwajcaria (unia celna i monetarna), kraje UE, m.in. Niemcy, Austria, Francja.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia