Liechtenstein. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Liechtenstein. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1921 (ze zmianami 2003) Liechtenstein jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Landtag) o kadencji 4-letniej: 25 posłów wybieranych w głosowaniu powszechnym. Władza wykonawcza należy do księcia i powoływanego przezeń 5-osobowego rządu. Książę posiada duże uprawnienia; reprezentuje państwo na zewnątrz, mianuje wysokich urzędników (w tym także członków rządu), ma prawo sankcji (weta) w dziedzinie legislacyjnej i wydawania dekretów, a także (od 2003) prawo zdymisjonowania rządu (nawet mającego zaufanie parlamentu) i powołania tymczasowego gabinetu do czasu nowych wyborów. Na system sądownictwa składają się niezawisłe sądy kilku szczebli. Sąd Najwyższy pełni funkcje sądu odwoławczego dla wyroków sądów niższego szczebla do spraw cywilnych i kryminalnych. Administracyjnie Liechtenstein dzieli się na 11 gmin o znacznej autonomii, m.in. w zakresie podatków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia