Lesotho. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Lesotho. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1993 (modyfikowana 1997) Lesotho jest monarchią konstytucyjną, na czele której stoi król. Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy parlament, składający się z izby wyższej — Senatu (33-osobowy — wodzowie plemion lub ich plenipotenci oraz członkowie mianowani przez króla), i izby niższej — Zgromadzenia Narodowego (80 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję nie dłuższą niż 5 lat). Władza wykonawcza należy do rządu z premierem na czele.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia