Lesotho. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Lesotho. Gospodarka.
Kraj słabo rozwinięty o niskim produkcie krajowym brutto wg parytetu siły nabywczej — 1,5 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2005), silnie powiązany gospodarczo z RPA, gdzie pracuje ok. 35% mężczyzn zawodowo czynnych, głównie w górnictwie.
Przemysł. Wydobycie diamentów przem. (spada od 1982, w 2004 — 4 tys. karatów); nieeksploatowane złoża rud uranu; rozwinięte rzemiosło; nieliczne zakłady przemysłu spoż. (gł. mleczarskie), włók. (koce moherowe, spadochrony, odzież) skupione gł. w Maseru, gdzie także montownia telewizorów; realizuje się program wykorzystania zasobów wodnych Lesotho (tzw. Lesotho Higlands Water Scheme) w celu skierowania wód do RPA, poprzez zmianę biegu rzek. Produkcja energii elektrycznej 350 mln kW·h (2003), m.in. w dużej elektrowni wodna Muela (od 1999).
Rolnictwo. Podstawą gospodarki jest tradycyjne rolnictwo, które jednak nie pokrywa wewn. zapotrzebowania na żywność i dostarcza zaledwie 16,3% wartości PKB (2005); ziemie uprawne zajmują 11% pow. kraju; pasterska hodowla owiec, kóz, bydła; uprawa kukurydzy (45% pow. gruntów ornych), sorga, pszenicy, roślin strączkowych.
Turystyka. Ważnym źródłem dochodów jest turystyka, wpływy — 20 mln dol. USA (2002); w 2003 329 tys. turystów, gł. z RPA.
Transport i łączność. Transport bardzo słabo rozwinięty; linia kol. o dł. 2,6 km łączy Maseru z siecią kol. RPA; międzynarodowy port lotniczy Thota-Moli k. Maseru. Długość sieci drogowej 5,9 tysiąca km, z czego o utwardzonej nawierzchni ok. 1 tysiąc km. Słabo rozwinięta łączność; 48 tysięcy abonentów telefonii stacjonarnej (2005); w użytkowaniu 159 tysięcy telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Bilans handl. ujemny; wartość eksportu 603 mln dol. USA (2005), importu — 1,2 mld dol. USA; eksport odzieży, obuwia, wełny, środków transportu; import żywności, materiałów bud., środków transportu, farmaceutyków, produktów naft.; handel gł. z USA, Chinami, Belgią, Niemcami.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Oranje rzeka, górny bieg w Górach Smoczych (Lesotho)fot. J. Piwowarczyk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia