Legendre’a przekształcenie
 
Encyklopedia PWN
Legendre’a przekształcenie,
przekształcenie zmiennych x = (x1, ... , xn) w zmienne y = (y1, ... , yn), generowane przez funkcję tworzącą X(x, α) wg wzoru yi = ∂X/∂xi, gdzie α = (α1, ... , αm) — parametry przekształcenia, i = 1, ... , n;
wykorzystywane w wielu działach fizyki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia