jakobian
 
Encyklopedia PWN
jakobian, wyznacznik Jacobiego,
mat. wyznacznik macierzy kwadratowej , zbudowanej z pierwszych pochodnych cząstkowych funkcji, które są współrzędnymi różniczkowalnego odwzorowania f: U → X (gdzie X jest rzeczywistą lub zespoloną przestrzenią kartezjańską n-wymiarową, a U — jej otwartym podzbiorem);
oznacza się go zwykle symbolem Jf(x) lub lub ; nazwa „jakobian” upamiętnia C.G.J. Jacobiego, który badał własności i zastosowania wyznaczników funkcyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia