Kurpiowska, Puszcza
 
Encyklopedia PWN
Kurpiowska, Puszcza, Puszcza Myszyniecka, Puszcza Zielona,
kompleks leśny składający się ze słabo połączonych powierzchni leśnych w północno-wschodniej części Niz. Północnomazowieckiej, na Równinie Kurpiowskiej, w woj. mazowieckim;
pow. ok. 800 km2; na północy graniczy z Puszczą Piską, a na południu — z Puszczą Białą; porasta piaski sandrowe ostatniego zlodowacenia; w drzewostanach przeważa sosna, w domieszce świerk, brzoza, dąb, grab; w podmokłych miejscach występuje olcha; resztki naturalnych borów świerkowo-sosnowych objęte ochroną w rezerwatach przyrody. Puszcza Kurpiowska jest pozostałością ogromnego kompleksu puszcz z dorzecza Narwi; znana jako ośr. bartnictwa, które przetrwało do połowy XIX w.; w obrębie puszczy kilka jezior (największe Serafin) i rzeki (Rozoga i Omulew); w wielu wsiach na terenie Puszczy Kurpiowskiej zachował się lud. folklor kurpiowski i kultura materialna (tradycyjne budownictwo, wnętrza chałup, wycinanki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia