„Kurier Warszawski”
 
Encyklopedia PWN
„Kurier Warszawski”,
dziennik informacyjno-publicystyczny,
wyd. 1821–1939 w Warszawie; zał. przez B. Kicińskiego; początkowo popularna gazeta informacyjna o charakterze bulwarowym (lata 20. XIX w.), w latach 40. najpopularniejsze warsz. pismo codzienne, z biegiem czasu (po 1863) poważny dziennik publicyst. czytany przez zamożniejsze mieszczaństwo; od pocz. lat 80. wyróżniał się dobrym działem kult. — publikowali: B. Prus (od 1874 Kroniki tygodniowe), H. Sienkiewicz, A. Świętochowski; dysponował własną siecią korespondentów zagranicznych; największe na pol. rynku wydawnictwo ogłoszeniowe; po 1918 o orientacji prawicowej, do 1926 zbliżony do ND; w dziale polit. m.in. B. Koskowski, W. Rabski (po 1928 współpracownik S. Stroński), w dziale kult. m.in. A. Grzymała-Siedlecki, W. Grubiński; dobra publicystyka międzynar. (10 korespondentów); redaktorzy nacz. m.in.: Kiciński, L.A. Dmuszewski, W. Szymanowski (1868–86), F. Olszewski, W. Korotyński, K. Olchowicz (1906–24), F. Hoesick (1924–39); średni nakład 1918–39 ok. 50 tys. egzemplarzy.
Bibliografia
K. Olchowicz Ćwierć wieku z „Kurierem Warszawskim”, Kraków 1974.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia