Szymanowski Wacław
 
Encyklopedia PWN
początkowo w kręgu Cyganerii Warszawskiej (relacja w: Wspomnienia o Cyganerii... 1964), od 1851 w redakcji „Dziennika Warszawskiego” (1854–56 współredaktor); 1859–73 felietonista „Tygodnika Ilustrowanego”, 1861–62 anonimowy korespondent paryskiej „La Presse”, związany z  „białymi”; po 1863 jeden z czołowych publicystów w obozie „starej prasy”; 1868–86 redaktor „Kuriera Warszawskiego”(2); felietony, gawędy obyczajowo-satyr. (Szkice warszawskie... 1855), utwory dram., wiersze; przekłady: Poezje i dramaty (t. 1–5 1884).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia