Cyganeria warszawska
 
Encyklopedia PWN
Cyganeria warszawska,
grupa młodych poetów i malarzy działająca ok. 1838–1843;
należeli do niej: J.B. Dziekoński, R. Zmorski, S. Filleborn, S.Z. Sierpiński, K. i T. Brodowscy, J. Majorkiewicz, A. Niewiarowski, W. Wolski; nieoficjalnymi pismami grupy były noworoczniki „Nadwiślanin” 1841–42 (redaktor Filleborn) i „Jaskułka” 1843 (redaktor Dziekoński i Zmorski); „cyganie” warsz., podobnie jak eur., manifestowali sposobem bycia i w twórczości pogardę dla „salonowych” konwencji obyczajowych, głosili idee demokr.-lud.; blisko związani z Cyganerią Warszawską byli m.in. C. i L. Norwidowie; wybór utworów Cyganeria warszawska (1967).
Bibliografia
W. SZYMANOWSKI, A. NIEWIAROWSKI Wspomnienia o Cyganerii warszawskiej, Warszawa 1964.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia