Kuczma Łeonid
 
Encyklopedia PWN
Kuczma Łeonid, ur. 9 VIII 1938, Czajkino (obwód czernihowski),
ukr. działacz gosp. i polityczny,
1986–92 dyr. generalny Jużmasz — największego na świecie koncernu budowy rakiet; pod koniec lat 70. został oskarżony przez KGB o popieranie ukr. „burżuazyjnego nacjonalizmu”, oskarżenie wycofał A. Andropow; od 1990 deputowany do Rady Najwyższej Ukr. SRR; czł. KPZR, po jej rozwiązaniu (VIII 1991) związany z frakcją parlamentarną Nowa Ukrajina; X 1992–XI 1993 premier Ukrainy — podjął walkę z podziemiem gosp.; z powodu konfliktów z prezydentem Ł. Krawczukiem podał się do dymisji; przewodniczący Ukr. Nar. Zgromadzenia Przemysłowców; 1994–2005 prezydent Ukrainy; 1997 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia