„Krytyka”
 
Encyklopedia PWN
„Krytyka”,
niezależny kwartalnik polit., wyd. 1978–95, do 1989 poza cenzurą, nakładem Niezależnej Oficyny Wydawniczej, od 1983 — Wydawnictwa „Krąg”;
zajmuje się historią myśli społ., socjologią, politologią, historią najnowszą (zwłaszcza krajów środkowoeur.), także zagadnieniami filoz. i lit.; numery monograf. poświęcone tematyce czeskiej, niem., węg., terrorowi komunist. w Polsce, działalności PSL; od 1982 seria wyd. «Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka”» (m.in. H. Arendt, N. Podhoretz, K. Popper, A. Michnik, M. Turlejska); redaktorzy nacz.: S. Starczewski, od 1982 J. Kofman (pseud. Włodzimierz Mart).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia