Krąg
 
Encyklopedia PWN
Krąg, Wydawnictwo „Krąg”,
wydawnictwo działające w Warszawie, od 1981 w drugim obiegu wydawniczym, od 1989 jawnie;
w pierwszym zespole redakcyjnym m.in. A. Chojnowski, A. Rosner; publikuje przedruki z wydawnictw emigr., przekłady i prace oryginalne z zakresu nauk społ., gł. historii Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej, filozofii, socjologii, ekonomii, politologii, także eseistykę polit., wspomnienia, dzieła lit., publicystykę (m.in. w serii «Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka”»); drukowało prasę konspiracyjną (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Krytykę”, pol. edycje „Aneksu”, „Zeszytów Historycznych”).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia