NOWA
 
Encyklopedia PWN
NOWA, Niezależna Oficyna Wydawnicza,
pierwsze i największe wydawnictwo drugiego obiegu wydawniczego, zał. IX 1977 w Warszawie, od 1989 (utworzenie Fundacji NOWA) działające jawnie;
do 1981 kierowane przez M. Chojeckiego (w pierwszym zespole redakcyjnym m.in. A. Michnik, K. Bieliński), następnie przez G. Bogutę; publikowała literaturę piękną pol. (także emigr.) i obcą (również utwory dysydentów), prace z zakresu pol. i powszechnej historii najnowszej, filozofii, socjologii, politologii, publicystykę, eseistykę, wspomnienia, prace dokumentacyjne; jej nakładem ukazywały się ulotki, „Komunikat” i „Biuletyn Informacyjny” KOR, prasa niezależna (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Krytyka”, „Puls”, „Zapis”, „Spectator”, „Vacat”), materiały ikonograf. (FotoNOWA) i audiowizualne (NOWAkaseta, VideoNOWA); serie: «Archiwum Solidarności», «Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych», «Wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych», «Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka”», «Biblioteka Robotnicza», «Seria Współczesna». W nowych warunkach gospodarki wolnorynkowej N. dokonała zmian programowych, wydaje gł. literaturę dochodową, w tym przekłady amer. literatury sensacyjnej i fantastycznej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia