Krab
 
Encyklopedia PWN
Krab, Mgławica Krab, M1, NGC 1952,
mgławica gazowo-pyłowa w gwiazdozbiorze Byka;
odległa od Układu Słonecznego o ok. 5000 lat świetlnych; jest pozostałością po wybuchu supernowej zaobserwowanym 1054 przez astronomów chiń. i jap.; K. rozszerza się z prędkością ok. 2000 km/s; obecnie ma średnicę ok. 6 lat świetlnych i włóknistą strukturę. W centrum K. znajduje się pulsar PSR 0531+21 — wirująca (z okresem 0,0331 s) gwiazda neutronowa o silnym polu magnet. (3·105 T) — którego pulsacje są obserwowane we wszystkich zakresach widma. Świecenie mgławicy jest spowodowane promieniowaniem synchrotronowym, którego źródłem są emitowane przez pulsara relatywistyczne elektrony poruszające się w polu magnet.; zaabsorbowane przez materię mgławicową promieniowanie synchrotronowe powoduje jej wysoką jonizację, co w konsekwencji daje silne linie emisyjne różnych pierwiastków w zakresie opt. i ultrafioletowym. K. jest także silnym źródłem promieniowania rentgenowskiego (znany jako Taurus X-1) i radiowego (znany jako Taurus A).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia