Kostka Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Kostka Stanisław, ur. 1487, Sztemberk, zm. 1. poł. XII 1555,
ojciec Jana, podskarbi pruski, wojewoda;
dworzanin król., podskarbi ziem pruskich od 1531, kasztelan elbląski 1544, chełmiński 1545, wojewoda pomor. 1546, chełmiński 1551; uczestnik wojny pol.-krzyżackiej 1519–20; doradca Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta, zwolennik ścisłego połączenia Prus z Polską; zwalczał separatyzm miast pruskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia